Ogólnopolska Chóralna Konferencja Metodyczna w Gostyninie

fot. podlaskie.eu (42. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2023 w Białymstoku)

Miejska Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie uprzejmie zaprasza nauczycieli, chórmistrzów oraz miłośników muzyki chóralnej, zwłaszcza muzyki Romualda Twardowskiego, na Ogólnopolską Chóralną Konferencję Metodyczną z uwzględnieniem współczesnej literatury chóralnej.

Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w siedzibie MSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, ul. Gen. J. Bema 23.

Termin przesyłania zgłoszeń – do 01 czerwca 2024 r., na adres mailowy szkoły: msm@gostynin.pl.

Wpisowe – 100 zł od uczestnika, płatne na konto:
87 9012 0004 0010 1837 2001 0001
Rada Rodziców przy MSM I st. im. R. Twardowskiego w Gostyninie, ul. Gen. J. Bema 23

Program Konferencji:

1. Mgr Alicja Twardowska – Ogólny zarys twórczości chóralnej Romualda Twardowskiego.
2. Prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska – Od folkloru po prawosławie – prezentacja metod pracy chórmistrza w oparciu o wybrane kompozycje na chór mieszany Romualda Twardowskiego.
3. Dr Marcin Łukasz Mazur – Wykonawstwo utworów Romualda Twardowskiego na chóry dziecięce i żeńskie.

Po przerwie:

1. Projekcja filmu dokumentalnego: “Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki” w reżyserii Alicji Twardowskiej i Grzegorza Czerniaka.
2. Koncert muzyki wokalnej Romualda Twardowskiego w wykonaniu Doroty Całek – sopran i Antoniego Lichomanowa – fortepian.

Wszyscy uczestnicy otrzymają wybór chóralnych publikacji nutowych oraz najnowszą książkę Mateusza Ciupki – ”Twardowski”.

ZAPRASZAMY!

www.msmgostynin.pl
tel. 24 236 02 35
msm@gostynin.pl


Czytaj dalejOgólnopolska Chóralna Konferencja Metodyczna w Gostyninie

Informacje rekrutacyjne

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W DNIACH 20-24 MAJA 2024 r.

Zasady rekrutacji do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie:

 • O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 lat.
 • Oferta dotyczy nauki gry na 14 instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, należy podać 2 nazwy instrumentów: pierwszy i drugi wybór.
 • Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie do 17 czerwca 2024 r.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i wysłać skan na adres:
  msm@gostynin.pl albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • Podstawą przyjęcia kandydata do Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie jest:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
  2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Odbywa się ono w obecności Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły.
  3. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań dla dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Przesłuchania odbędą się 18 czerwca 2024 r. o godz. 16:30.
 • Termin i tryb przesłuchania zostanie przekazany rodzicom kandydata indywidualnie.
 • Wyniki egzaminu będą ogłoszone w formie dwóch list: „Listy osób przyjętych do szkoły” i „Listy rezerwowej”.
 • Lista osób przyjętych do szkoły zawiera nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzaminy wstępne i zostali przyjęci do szkoły.
 • Lista rezerwowa zawiera nazwiska kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie mogą zostać przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc. W razie rezygnacji jakiegoś ucznia, w pierwszej kolejności zostają wpisani na listę uczniów szkoły.
 • W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na “tydzień otwarty”. W dniach: 20, 21, 22, 23 i 24 maja, w godz. 14:00-19:00, odbędą się lekcje otwarte gry na instrumentach i indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 • Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły – tel.  24 236 02 35

Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie


Czytaj dalejInformacje rekrutacyjne

Test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

16 kwietnia 2024 r (wtorek), o godz. 16:30, w sali nr 1, odbędzie się Badanie jakości kształcenia artystycznego dla publicznych szkół muzycznych oraz niepublicznych szkół muzycznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie badań testowych z przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2023/2024, organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Badanie jakości kształcenia odbywa się w formie testu pisemnego w zakresie przedmiotów teoretycznych: kształcenia słuchu i audycji muzycznych i dotyczy uczniów kl. VI cyklu 6–letniego i kl. IV cyklu 4–letniego.

UDZIAŁ W TEŚCIE JEST OBOWIĄZKOWY.

Uczniowie biorący udział w teście, przychodzą tego dnia do szkoły na godz. 16:00 (pół godziny przed testem), w stroju galowym. Badanie jakości kształcenia trwa 60 minut.

Jednocześnie przypominamy o zabraniu ze sobą niezbędnych przyborów: ołówka i gumki do ścierania.

Więcej informacji na stronie Centrum Edukacji Artystycznej – Regulamin

Wszystkim Uczniom biorącym udział w teście życzymy POWODZENIA!


Czytaj dalejTest z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

Organizujemy wyjazd na koncert

Zapraszamy do udziału w wyjeździe na koncert młodego, koreańskiego pianisty Hyo Lee, który zaprezentuje publiczności muzykę Fryderyka Chopina.
Koncert odbędzie się w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Płocku.
Wyjazd organizuje p. Grażyna Sukiennik, nauczycielka fortepianu.
Koszt wycieczki – 30 zł (przejazd autokarem).
Data – 1 marca 2024 r. (piątek)
Zbiórka – godz. 16:30, przed MSM I st. w Gostyninie, ul. Bema 23, powrót ok. godz. 20:00.
W wycieczce mogą wziąć udział również rodzice uczniów.
Wpłaty i zgody na wyjazd przyjmuje sekretariat szkolny.
Liczba miejsc ograniczona.

fot- OSM w Płocku


Czytaj dalejOrganizujemy wyjazd na koncert

Nie żyje Patron naszej szkoły – prof. Romuald Twardowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Romualda Twardowskiego – jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, laureata licznych nagród i wyróżnień,  wieloletniego pedagoga Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2020 r. Patrona Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Więcej informacji o kompozytorze znajduje się w zakładce “Patron Szkoły”


Czytaj dalejNie żyje Patron naszej szkoły – prof. Romuald Twardowski

Plany zajęć teoretycznych

Pani Małgorzata Kwiatkowska:
Poniedziałek
15.30 – 16.15 klasa II c/4 Kształcenie słuchu
Wtorek
14.30 – 15.15 klasa IV c/6 Kształcenie słuchu
15.25 – 16.10 klasa V c/6 Kształcenie słuchu
16.15 – 17.00 klasa I c/4 Kształcenie słuchu
17.20 – 18.05 klasa III c/4 Kształcenie słuchu
18.10 – 18.55 klasa VI c/6 Kształcenie słuchu
19.00 – 19.45 klasa IV c/4 Kształcenie słuchu
Środa
15.30 – 16.15 klasa II c/4 Kształcenie słuchu
16.20 – 17.05 klasa II c/4 Wiedza o muzyce
18.00 – 18.45 klasa IV c/4 Audycje muzyczne
Czwartek
14.00 – 14.45 klasa IV c/6 Kształcenie słuchu
14.50 – 15.35 klasa V c/6 Kształcenie słuchu
15.40 – 16.25 klasa I c/4 Kształcenie słuchu
16.45 – 17.30 klasa VI c/6 Kształcenie słuchu
17.35 – 18.20 klasa III c/4 Audycje muzyczne
18.25 – 19.10 klasa III c/4 Kształcenie słuchu

Pan Mikołaj Burakowski:
Wtorek
15.20 – 16.05 klasa IV c/6 Wiedza o muzyce
16.15 – 17.00 klasa V c/6 Audycje muzyczne
17.15 – 18.00 klasa VI c/6 Audycje muzyczne

Pani Katarzyna Lisicka:
Poniedziałek
15.00 – 15.45 klasa IIa Kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 klasa IIa Podstawy rytmiki
16.40 – 17.25 klasa III Kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 klasa III Podstawy rytmiki
Wtorek
15.00 – 15.45 klasa I Kształcenie słuchu
15.50 – 16.35 klasa I Podstawy rytmiki
16.40 – 17.25 klasa IIb Kształcenie słuchu
17.30 – 18.15 klasa IIb Podstawy rytmiki
Środa
15.00 – 16.30 Chór
16.35 – 18.05 Chór
18.10 – 19.40 Chór
Czwartek
15.30 – 16.15 klasa I Podstawy rytmiki
16.20 – 17.05 klasa IIa Podstawy rytmiki
17.10 – 17.55 klasa IIb Podstawy rytmiki
18.00 – 18.45 klasa III Podstawy rytmiki


Czytaj dalejPlany zajęć teoretycznych

Dłuuuga “majówka”

zdjęcie kalendarza

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, przyjętym w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, 2 maja 2023 r. (wtorek), 4 maja 2023 r. (czwartek), 5 maja 2023 r. (piątek) i 6 maja 2023 r. (sobota), są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)


Czytaj dalejDłuuuga “majówka”

Ogólnopolski test wiedzy i umiejętności muzycznych w zakresie przedmiotów teoretycznych

18 kwietnia 2023 r. (wtorek), o godz. 16:30, w siedzibie naszej szkoły, zostanie przeprowadzony ogólnopolski test wiedzy i umiejętności muzycznych, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej.
Badanie jakości kształcenia odbywa się w formie testu pisemnego w zakresie przedmiotów teoretycznych: kształcenia słuchu i audycji muzycznych i dotyczy uczniów kl. VI cyklu 6–letniego i kl. IV cyklu 4–letniego.

UDZIAŁ W TEŚCIE JEST OBOWIĄZKOWY.

Uczniowie biorący udział w teście, przychodzą tego dnia do szkoły na godz. 16:00 (pół godziny przed testem), w stroju galowym. Badanie jakości kształcenia trwa 60 minut.

Jednocześnie przypominamy o zabraniu ze sobą niezbędnych przyborów: ołówka i gumki do ścierania.

Więcej informacji na stronie Centrum Edukacji Artystycznej – KLIK


Czytaj dalejOgólnopolski test wiedzy i umiejętności muzycznych w zakresie przedmiotów teoretycznych

Życzymy wszystkim wspaniałych, zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!


Czytaj dalej

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

WAŻNE DATY:

Zajęcia przygotowawcze do szkoły:
24, 25, 26 KWIETNIA 2023, GODZ. 17:00
Dni Otwartych Drzwi:
5, 6, 7 CZERWCA 2023, GODZ. 16:30 – 18:00
Egzaminy wstępne do szkoły:
15, 16 CZERWCA 2023, GODZ. 16:00

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoła muzyczna I stopnia to pierwszy etap profesjonalnego kształcenia w zakresie nauki gry na instrumencie. Jednocześnie, jest to wspaniała szkoła ćwiczenia pamięci, koncentracji, organizacji codziennego życia, radzenia sobie z odpowiedzialnością, stresem i emocjami.

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ DZIECKO W MIEJSKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO W GOSTYNINIE?

 • Z pasją i dużym zaangażowaniem wprowadzamy dzieci i młodzież w świat muzyki. Oferujemy profesjonalną naukę gry na instrumentach i indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Organizujemy koncerty, audycje i konkursy, dające możliwość najlepszego rozwoju muzycznego naszym uczniom.
 • Nauka w szkole jest bezpłatna, a uczniowie mogą korzystać ze szkolnej wypożyczalni instrumentów.
 • Jesteśmy otwarci dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wszyscy, bez względu na pochodzenie, mają równy dostęp do nauki.
 • Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Zadbaj o najlepsze wykształcenie muzyczne dla swojego dziecka!

ZASADY REKRUTACJI:

 • Szkoła prowadzi nabór do klas: wiolonczeli, akordeonu, klarnetu, fagotu, saksofonu, gitary, kontrabasu, trąbki, waltorni, puzonu, fletu, fortepianu, skrzypiec i perkusji.
 • Kształcenie w szkole jest bezpłatne i odbywa się w dwóch cyklach:
  → 6–letni, dla dzieci młodszych,
  → 4–letni, dla dzieci starszych.
 • Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 6 lat i nie przekroczył 16. roku życia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie):
  1) Termin składania wniosków: od 1 marca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. osobiście lub za pomocą poczty e-mail: msm@gostynin.pl
  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły, w godzinach 8:00-18:00 lub na stronie szkoły: www.msmgostynin.pl/wniosek
  2) Adres kandydata i jego rodziców należy podać zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu poziomu zdolności słuchowych i muzykalności, a także na sprawdzeniu predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.
 • Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, czyli bez akompaniamentu. W związku z tym, kandydaci proszeni są o wcześniejsze przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować (Ważne! Piosenka powinna być prosta i dostosowana do wieku i możliwości dziecka).
 • Badanie przydatności kandydatów odbędzie się 15 i 16 czerwca 2023 r., od godz. 16:00.
 • W dniu badania rodzice i kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 • Po zakończeniu przesłuchań, Komisja rekrutacyjna do 30 czerwca 2023 r. poda do wiadomości listę uczniów przyjętych.
 • Dopuszcza się zorganizowanie drugiej tury przesłuchań, w sierpniu 2023 r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 18:00 lub pod numerem telefonu: 24 236 02 35.

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącą działalnością szkoły i innymi informacjami, które można znaleźć odwiedzając naszą witrynę internetową https://msmgostynin.pl

Rodzicom kandydatów do naszej szkoły polecamy:
→ do obejrzenia – Jak wygląda przesłuchanie do szkoły muzycznej I stopnia
→ do poczytania – Przewodnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych

DOŁĄCZ DO NAS I CIESZ SIĘ MUZYKĄ!

Grafika: brgfx (Freepik)


Czytaj dalejRekrutacja na rok szkolny 2023/2024