Nadchodzące wydarzenia:


Styczeń 2023:


Przesłuchania śródroczne.


23 stycznia, godz. 12:30 (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna.