Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2021
  • Ferie zimowe: 31 stycznia-13 lutego 2022 (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022
  • Ferie letnie: 25 czerwca-31 sierpnia 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

(terminy zostaną podane po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną)