Zasady rekrutacji do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie:

 • O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 lat.
 • Oferta dotyczy nauki gry na 14 instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, należy podać 2 nazwy instrumentów: pierwszy i drugi wybór.
 • Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie do 15 sierpnia 2021 r.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i wysłać skan na adres: miejska.gostynin@interia.pl albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • Podstawą przyjęcia kandydata do Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie jest:
  1. Złożenie podania
  2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Odbywa się ono w obecności Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły. Wobec ograniczonych warunków bezpośredniego kontaktu, związanych z pandemią COVID-19, dopuszcza się przesłuchanie wstępne kandydatów w trybie online.
  3. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań dla dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Przesłuchania odbędą się w dwóch turach:
  1. 15 czerwca 2021 r. – dla kandydatów zgłoszonych do 14 czerwca,
  2. 16 sierpnia 2021 r. – dla kandydatów zgłoszonych do 15 sierpnia.
 • Termin i tryb przesłuchania zostanie przekazany rodzicom kandydata indywidualnie.
 • Wyniki egzaminu będą ogłoszone po drugiej turze przesłuchań, w formie dwóch list: „Listy osób przyjętych do szkoły” i „Listy rezerwowej”.
 • Lista osób przyjętych do szkoły zawiera nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzaminy wstępne i zostali przyjęci do szkoły.
 • Lista rezerwowa zawiera nazwiska kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie mogą zostać przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc. W razie rezygnacji jakiegoś ucznia, w pierwszej kolejności zostają wpisani na listę uczniów szkoły.
 • Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły – tel.  24 236 02 35

Wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy szkoły muzycznej

Polecamy do przeczytania:

P. Dylewski, J. Mirkiewicz – “Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych”

A. A. Nogaj – “Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego”

Film informacyjny o Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie