Zasady rekrutacji do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie:

 • O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 lat.
 • Oferta dotyczy nauki gry na 14 instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, należy podać 2 nazwy instrumentów: pierwszy i drugi wybór.
 • Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie do 17 czerwca 2024 r.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i wysłać skan na adres:
  msm@gostynin.pl albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • Podstawą przyjęcia kandydata do Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie jest:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
  2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Odbywa się ono w obecności Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły.
  3. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań dla dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Przesłuchania odbędą się 18 czerwca 2024 r. o godz. 16:30.
  Przykładowe zadania dla uczniów można zobaczyć na załączonym pod artykułem filmie.
 • Termin i tryb przesłuchania zostanie przekazany rodzicom kandydata indywidualnie.
 • Wyniki egzaminu będą ogłoszone w formie dwóch list: „Listy osób przyjętych do szkoły” i „Listy rezerwowej”.
 • Lista osób przyjętych do szkoły zawiera nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzaminy wstępne i zostali przyjęci do szkoły.
 • Lista rezerwowa zawiera nazwiska kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie mogą zostać przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc. W razie rezygnacji jakiegoś ucznia, w pierwszej kolejności zostają wpisani na listę uczniów szkoły.
 • W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na “tydzień otwarty”. W dniach: 20, 21, 22, 23 i 24 maja, w godz. 14:00-19:00, odbędą się lekcje otwarte gry na instrumentach i indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 • Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły – tel.  24 236 02 35

Wniosek o przyjęcie do Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w GostyniniePolecamy do obejrzenia:

Polecamy do przeczytania:

P. Dylewski, J. Mirkiewicz – “Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych”

A. A. Nogaj – “Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego”

Prezentacja naszej szkoły (maj 2020):

Film informacyjny o Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie