Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:Małgorzata Burakowska
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców:Aleksandra Örüç
Skarbnik:Katarzyna Świątkowska
Sekretarz:Albina Zduńczyk-Gaza

Szanowni Rodzice!
Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie regularnych wpłat na fundusz Rady Rodziców.
Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców, w formie przelewu, na podany niżej numer konta:
Bank Spółdzielczy w Gostyninie
87 9012 0004 0010 1837 2001 0001
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki została dokonana wpłata.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.
Rada Rodziców