Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:Iwona Syroka-Zaremba
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców:Paweł Łuczak
Skarbnik:Małgorzata Błaszczyk
Sekretarz:Albina Zduńczyk-Gaza
Komisja rewizyjna:Monika Kalwasińska, Tomasz Czura

Nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Gostyninie: 87 90120004 0010 1837 2001 0001