Biblioteka


Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki – (s. nr 9 obok Sali Koncertowej).
Pomimo skromnego lokalu, posiadamy nuty na różne instrumenty, podręczniki do audycji muzycznych, książki o kompozytorach, śpiewniki, encyklopedie i leksykony muzyczne.
Na najmłodszych uczniów czekają książki o muzyce i muzykach, dostosowane do ich wieku.
Zapraszamy też do udziału w konkursach organizowanych przez szkolną bibliotekę.
Spotkasz się tu z życzliwością i uśmiechem 🙂

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Urszula Lasota

e-mail: msmgostynin@wp.pl

Biblioteka czynna jest w godzinach:

        poniedziałek: 10:00-16:00
        wtorek: 8:00-14:00
        środa: 12:00-18:00
        czwartek: 12:00-18:00
        piątek: 8:00-14:00

Informujemy, że podręczniki do audycji muzycznych – “W krainie muzyki” czekają w bibliotece na uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego i II-IV cyklu 4-letniego. Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.


Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej od 1 września 2020 r:

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia wirusem choroby COVID-19

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej podane są w informacji na drzwiach oraz na tablicy informacyjnej w hallu szkoły.
 2. Ze względu na niewielką przestrzeń, w pomieszczeniu bibliotecznym oprócz nauczyciela bibliotekarza może przebywać tylko jeden czytelnik. Należy przy tym pamiętać o dystansie społecznym, minimum 1,5 metra.
 3. Przed wejściem do biblioteki uczniowie i pracownicy powinni przemyć dłonie wystawionym obok drzwi biblioteki płynem dezynfekcyjnym, a osoby obce (rodzice uczniów) oprócz tego powinny założyć maseczkę.
 4. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających, dystansie społecznym i dezynfekcji rąk.
 5. Wstrzymuje się wolny dostęp do księgozbioru, wszystkie wypożyczane książki zdejmuje z półek i podaje czytelnikowi nauczyciel bibliotekarz.
 6. Wstrzymuje się możliwość korzystania z zasobów biblioteki na miejscu. Nuty wypożyczane są tylko “na zewnątrz”.
 7. W przypadku większych obostrzeń sanitarnych, może zostać wprowadzona możliwość wcześniejszego zamawiania wypożyczanych pozycji. Może się to odbywać na dwa wybrane sposoby: pisemnie, na kartkach, w specjalnie wyznaczonym miejscu obok biblioteki, lub przez internet na adres: msmgostynin@wp.pl. Należy wówczas podać w informacji tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę. W celu odebrania zamówionych nut (książek) należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia (w godzinach pracy biblioteki). W związku z tym zostanie udostępniony online katalog, w formie umożliwiającej czytelnikowi wyszukanie interesującej go pozycji.
 8. Zwracane książki, opatrzone kartką z imieniem i nazwiskiem oddającego, należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece przy wejściu. Zostaną poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie, w bezpiecznym, specjalnie wyznaczonym miejscu, pozostaną wyłączone z wypożyczania.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować, zwłaszcza preparatami opartymi na detergentach i alkoholu.
 10. Nauczyciel bibliotekarz dba o zachowanie reżimu sanitarnego, stosując się do procedur obowiązujących w całej szkole. Po każdej wizycie czytelnika, przyjęciu zwrotów książek i wydaniu zamówionych egzemplarzy, powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne powierzchnie dotykane przez użytkowników.
 11. Nauczyciel bibliotekarz część swoich obowiązków może wykonywać zdalnie, a godziny otwarcia biblioteki, ustalone z dyrekcją szkoły, dostosowuje do potrzeb czytelników.

Tryb oddawania książek i nut w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne powstały na podstawie “Wskazań dla bibliotek szkolnych, dotyczących zwrotu książek i podręczników podczas pandemii” opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową:

Wskazania MR i BN


Regulamin biblioteki Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie


Tu kupujemy nasze nuty: