Test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

  • Post author:
  • Post published:3 kwietnia 2024
  • Post category:Informacje

16 kwietnia 2024 r (wtorek), o godz. 16:30, w sali nr 1, odbędzie się Badanie jakości kształcenia artystycznego dla publicznych szkół muzycznych oraz niepublicznych szkół muzycznych o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie badań testowych z przedmiotów teoretycznych w roku szkolnym 2023/2024, organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Badanie jakości kształcenia odbywa się w formie testu pisemnego w zakresie przedmiotów teoretycznych: kształcenia słuchu i audycji muzycznych i dotyczy uczniów kl. VI cyklu 6–letniego i kl. IV cyklu 4–letniego.

UDZIAŁ W TEŚCIE JEST OBOWIĄZKOWY.

Uczniowie biorący udział w teście, przychodzą tego dnia do szkoły na godz. 16:00 (pół godziny przed testem), w stroju galowym. Badanie jakości kształcenia trwa 60 minut.

Jednocześnie przypominamy o zabraniu ze sobą niezbędnych przyborów: ołówka i gumki do ścierania.

Więcej informacji na stronie Centrum Edukacji Artystycznej – Regulamin

Wszystkim Uczniom biorącym udział w teście życzymy POWODZENIA!