Zapraszamy rodziców pierwszoklasistów

Uczniowie pierwszych klas cyklu sześcioletniego i czteroletniego złożą 28 października uroczyste ślubowanie i będą oficjalne pasowani na uczniów Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.
Ze względów epidemiologicznych nie możemy zapełnić całej sali koncertowej, więc na uroczystość zapraszamy tylko rodziców uczniów pierwszych klas.
Red.
Projekt plakatu – Drukarnia Szmydt.Czytaj dalej Zapraszamy rodziców pierwszoklasistów

Dzień Edukacji Narodowej

trzy ciasteczka z lukrem i posypką w formie nutek

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym szkoły życzymy pogodnego, słonecznego Święta.

Bardzo dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za wspaniałe, muzyczne słodkości. Tym bardziej je doceniamy, że zostały przygotowane własnoręcznie.
Jak widać – zdolności muzyczne bardzo często łączą się ze zdolnościami w innych dziedzinach 🙂


Czytaj dalej Dzień Edukacji Narodowej

V Konkurs plastyczny – regulamin

Zapraszamy uczniów gostynińskich szkół i przedszkoli do wzięcia udziału w V Konkursie plastycznym “Wrażenia i obrazy w twórczości Romualda Twardowskiego”, którego organizatorem jest Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.

Regulamin Konkursu Wrażenia i obrazy w twórczości Romualda Twardowskiego

I Organizator konkursu

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie
ul. Bema 23
09-500 Gostynin
www.msmgostynin.pl
miejska.gostynin@interia.pl

II Cele konkursu

– Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży dzieł Patrona szkoły – Romualda Twardowskiego i uwrażliwianie na ich piękno.
– Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną.
– Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzycznej i plastycznej.
– Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży.

III Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 11 października, a kończy 18 listopada br. Prace należy przekazać do 10 listopada.

IV Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie oraz uczniów gostynińskich szkół podstawowych i przedszkoli, w trzech kategoriach wiekowych:
  1) 6 – 8 lat
  2) 9 – 12 lat
  3) powyżej 12 lat.
 2. Praca powinna powstać pod wpływem jednego z następujących utworów Romualda Twardowskiego:

Praca ma być plastyczną ilustracją wybranego utworu.

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) na papierze w formacie A3.
 2. Praca powinna posiadać jednego autora.
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien swoją pracę opatrzyć tytułem (podać tytuł utworu będącego inspiracją do powstania pracy), oraz swoimi danymi: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, telefon kontaktowy.
 6. Termin zgłaszania prac upływa 10 listopada.
 7. Prace należy przekazywać do sekretariatu organizatora lub bezpośrednio do pani Małgorzaty Kwiatkowskiej.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności złożonych egzemplarzy. Prace nie będą zwracane autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (np. w innym formacie niż A3) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.

V Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników – lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora do dnia 19 listopada.
 4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione osobiście lub telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu.
 5. Za miejsca I, II i III zostaną przyznane nagrody.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury co do wskazania laureatów oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

VI Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Autorzy zgadzają się na opublikowanie zwycięskich prac.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  – nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac,
  – rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Małgorzata Kwiatkowska.
Projekt plakatu: Drukarnia Szmydt


Czytaj dalej V Konkurs plastyczny – regulamin

Międzynarodowy Dzień Muzyki

1 października melomani na całym świecie obchodzą święto swojej ulubionej dziedziny sztuki. Zapoczątkował je w 1975 roku Yehudi Menuhin, światowej klasy skrzypek, ówczesny Prezydent Międzynarodowej Rady Muzyki działającej przy UNESCO. Głównym celem tego święta jest promowanie twórców i wykonawców oraz pokazanie wyjątkowości muzyki.

Z tej okazji wszystkim naszym uczniom życzymy cierpliwości, wytrwałości, sukcesów, a przede wszystkim uśmiechu i radości z grania na instrumentach. Wszystkim słuchaczom życzymy niezapomnianych wrażeń i emocji, jakie daje muzyka.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczcili to muzyczne święto koncertem, który odbył się 1 października.


UL

Czytaj dalej Międzynarodowy Dzień Muzyki

Informacje dotyczące organizacji zajęć teoretycznych w nowym roku szkolnym

Plany zajęć teoretycznych, harmonogramy dyżurów i spotkań nauczycieli teorii z rodzicami uczniów:

Przydział uczniów do nauczycieli

Lista uczniów klasy I cyklu 6-letniego

Lista uczniów klasy I cyklu 4-letniego

Podział klasy V cyklu 6-letniego na grupy

Plan zajęć teoretycznych – p. Małgorzata Kwiatkowska (poprawiony 15.09.2021)

Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami – p. Małgorzata Kwiatkowska

Plan zajęć teoretycznych – p. Katarzyna Lisicka (poprawiony 6.09.2021)

Podział klasy I cyklu 6-letniego na grupy

Harmonogram spotkań z rodzicami – p. Katarzyna Lisicka

Plan zajęć teoretycznych – p. Mikołaj Burakowski (poprawiony 15.09.2021)

Spotkanie w sprawie zajęć chóru z p. Katarzyną Lisicką odbędzie się we wtorek 7 września o godz. 17:30 w sali koncertowej.


Czytaj dalej Informacje dotyczące organizacji zajęć teoretycznych w nowym roku szkolnym

Zaczynamy nowy rok szkolny

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godz. 18:00.
Uczniowie klasy pierwszej cyklu 4-letniego i 6-letniego spotkają się w sali koncertowej.
Uczniowie starsi proszeni są o skontaktowanie się z nauczycielami indywidualnie.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego będą się odbywały konsultacje, w celu uzgodnienia planu zajęć indywidualnych i zbiorowych. Terminy dyżurów nauczycieli podane będą na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Czytaj dalej Zaczynamy nowy rok szkolny

Wyniki II tury przesłuchań na nowy rok szkolny

Prezentujemy wyniki II tury przesłuchań (z 16 sierpnia 2021 r.) do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie:
Dryńkowska Agata – akordeon,
Dziubała Paulina – waltornia,
Golus Adrianna – fortepian,
Grzybowska Adrianna – akordeon,
Panek-Wilomska Julia – fortepian,
Tyrajski Antoni – waltornia,
Tyrajska Maria – skrzypce,
Wiśniewska Maria – flet.


Czytaj dalej Wyniki II tury przesłuchań na nowy rok szkolny
Do widzenia…
Nauczyciele i uczniowie na grupowej fotografii w sali koncertowej

Do widzenia…

25 czerwca nasi uczniowie odebrali swoje świadectwa promocyjne. Po trudnym roku szkolnym, pełnym nietypowych, zdalnych lekcji, nadszedł czas dłuższego odpoczynku.
Absolwenci ostatnich klas cyklu 6-letniego i 4-letniego spotkali się z nauczycielami na specjalnym spotkaniu, połączonym z koncertem. Były podziękowania, kwiaty, łzy wzruszenia…

Drodzy Absolwenci!
Żegnamy Was z nadzieją, że nasza szkoła pomogła Wam nie tylko rozwinąć się muzycznie, ale wzbogaciła Wasze życie o nowe przyjaźnie, nauczyła odpowiedzialności i organizacji czasu.
Życzymy Wam radości, szczęścia, spełnienia marzeń i wielu, wielu sukcesów muzycznych!

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji, a nauczycielom udanego urlopu!
Do widzenia!


Czytaj dalej Do widzenia…

Grand Prix dla Wiktora

Z wielką przyjemnością przekazujemy informację, że uczeń naszej szkoły Wiktor Sobiecki, kształcący swój warsztat i umiejętności gry w klasie akordeonu mgr Marcina Kalinowskiego, zdobył Grand Prix w III Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku.
W tym roku, z powodu trwającej pandemii, konkurs odbył się w trybie online w dniach 22.05 – 1.06.2021r.
Wiktor wykonał Preludium – Łukasza Wosia oraz Steps – Viktora Vlasova.
Oceny dokonywało Jury z Europy oraz z Azji, m.in. Przewodniczący Jury – Khac-Uyen Nguyen (Norwegia/Wietnam), Miho Sanou (Japonia), David Gruber (Austria), Cameron Todd (Wielka Brytania), Dominika Anna Rosiek (Wielka Brytania/Polska), prof. Janusz Pater (Akademia Muzyczna w Krakowie), Anna Sowa (kompozytor).
Główną nagrodą, którą otrzymał Wiktor, jest udział w 23. Letniej Akademii Muzycznej, organizowanej przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w dniach 21 – 29 sierpnia tego roku.
Warto dodać, że od września 2021 roku Wiktor będzie uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku.
W tym samym konkursie uczennica naszej szkoły Ania Zgierska otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy panu Marcinowi Kalinowskiemu takich wspaniałych uczniów, a obojgu naszym młodym akordeonistom życzymy dalszych sukcesów muzycznych.


Czytaj dalej Grand Prix dla Wiktora

Relacja z uroczystości nadania szkole imienia Romualda Twardowskiego

10 czerwca nasza szkoła oficjalnie otrzymała imię Romualda Twardowskiego, wybitnego polskiego współczesnego kompozytora i pedagoga.

Prezentujemy relację z przebiegu uroczystości i koncertu utworów skomponowanych przez naszego Patrona, w wykonaniu uczniów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie:


Czytaj dalej Relacja z uroczystości nadania szkole imienia Romualda Twardowskiego