Dłuuuga “majówka”

  • Post author:
  • Post published:28 kwietnia 2023
  • Post category:Informacje
zdjęcie kalendarza

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, przyjętym w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, 2 maja 2023 r. (wtorek), 4 maja 2023 r. (czwartek), 5 maja 2023 r. (piątek) i 6 maja 2023 r. (sobota), są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)