Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

WAŻNE DATY:

Zajęcia przygotowawcze do szkoły:
24, 25, 26 KWIETNIA 2023, GODZ. 17:00
Dni Otwartych Drzwi:
5, 6, 7 CZERWCA 2023, GODZ. 16:30 – 18:00
Egzaminy wstępne do szkoły:
15, 16 CZERWCA 2023, GODZ. 16:00

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoła muzyczna I stopnia to pierwszy etap profesjonalnego kształcenia w zakresie nauki gry na instrumencie. Jednocześnie, jest to wspaniała szkoła ćwiczenia pamięci, koncentracji, organizacji codziennego życia, radzenia sobie z odpowiedzialnością, stresem i emocjami.

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ DZIECKO W MIEJSKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO W GOSTYNINIE?

 • Z pasją i dużym zaangażowaniem wprowadzamy dzieci i młodzież w świat muzyki. Oferujemy profesjonalną naukę gry na instrumentach i indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Organizujemy koncerty, audycje i konkursy, dające możliwość najlepszego rozwoju muzycznego naszym uczniom.
 • Nauka w szkole jest bezpłatna, a uczniowie mogą korzystać ze szkolnej wypożyczalni instrumentów.
 • Jesteśmy otwarci dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wszyscy, bez względu na pochodzenie, mają równy dostęp do nauki.
 • Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Zadbaj o najlepsze wykształcenie muzyczne dla swojego dziecka!

ZASADY REKRUTACJI:

 • Szkoła prowadzi nabór do klas: wiolonczeli, akordeonu, klarnetu, fagotu, saksofonu, gitary, kontrabasu, trąbki, waltorni, puzonu, fletu, fortepianu, skrzypiec i perkusji.
 • Kształcenie w szkole jest bezpłatne i odbywa się w dwóch cyklach:
  → 6–letni, dla dzieci młodszych,
  → 4–letni, dla dzieci starszych.
 • Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 6 lat i nie przekroczył 16. roku życia.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie):
  1) Termin składania wniosków: od 1 marca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. osobiście lub za pomocą poczty e-mail: msm@gostynin.pl
  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły, w godzinach 8:00-18:00 lub na stronie szkoły: www.msmgostynin.pl/wniosek
  2) Adres kandydata i jego rodziców należy podać zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu poziomu zdolności słuchowych i muzykalności, a także na sprawdzeniu predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.
 • Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, czyli bez akompaniamentu. W związku z tym, kandydaci proszeni są o wcześniejsze przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować (Ważne! Piosenka powinna być prosta i dostosowana do wieku i możliwości dziecka).
 • Badanie przydatności kandydatów odbędzie się 15 i 16 czerwca 2023 r., od godz. 16:00.
 • W dniu badania rodzice i kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 • Po zakończeniu przesłuchań, Komisja rekrutacyjna do 30 czerwca 2023 r. poda do wiadomości listę uczniów przyjętych.
 • Dopuszcza się zorganizowanie drugiej tury przesłuchań, w sierpniu 2023 r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 18:00 lub pod numerem telefonu: 24 236 02 35.

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącą działalnością szkoły i innymi informacjami, które można znaleźć odwiedzając naszą witrynę internetową https://msmgostynin.pl

Rodzicom kandydatów do naszej szkoły polecamy:
→ do obejrzenia – Jak wygląda przesłuchanie do szkoły muzycznej I stopnia
→ do poczytania – Przewodnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych

DOŁĄCZ DO NAS I CIESZ SIĘ MUZYKĄ!

Grafika: brgfx (Freepik)