Zapraszamy do naszej szkoły!

Szkoła muzyczna to szkoła, która uczy samodzielności, pracowitości, wytrwałości, odpowiedzialności i umiejętności gospodarowania czasem. Granie na instrumencie korzystnie wpływa na pamięć, koncentrację, wydajność mózgu i twórcze myślenie.
Pozwól, by takie umiejętności zdobyło również Twoje dziecko!

Przyjmujemy kandydatów od 6. do 16. roku życia.
Kształcimy w dwóch cyklach: 6-letnim (dziecięcym) lub 4-letnim (młodzieżowym).
Uczymy grać na 14 instrumentach.
Nauka w szkole jest BEZPŁATNA.
Można – również BEZPŁATNIE– wypożyczyć na czas nauki instrument.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 20 sierpnia 2021 r.
O trybie przeprowadzenia egzaminu wstępnego będziemy indywidualnie informować rodziców kandydata.
Dokładniejsze informacje dostępne są w sekretariacie szkoły: 09-500 Gostynin, ul. J. Bema 23, tel. 24 236 02 35 oraz na szkolnej witrynie www.msmgostynin.pl w zakładce „rekrutacja”
Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku: www.facebook.com/MSMGostynin

Serdecznie zapraszamy!


Czytaj dalej Zapraszamy do naszej szkoły!

Romuald Twardowski Patronem MSM I st. w Gostyninie

3 listopada 2020 r., na sesji Rady Miasta Gostynina, zapadła decyzja o nadaniu Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie imienia Romualda Twardowskiego – współczesnego polskiego kompozytora i pedagoga, którego dorobek i sława daleko wykraczają poza nasze granice.

Dokonując wyboru Patrona, skupiliśmy się na szukaniu człowieka, którego działalność jest jak najbardziej wszechstronna, pokazująca różne oblicza muzyki. Człowieka, który potrafiłby swoją pracowitością i jej efektami zarazić młodego, zaczynającego przygodę z muzyką, ucznia. Patrona, który mógłby być autorytetem, przykładem konsekwencji w działaniu i dążenia do celu.

Takim człowiekiem jest prof. Romuald Twardowski, wybitny twórca i propagator muzyki polskiej, laureat licznych nagród i wyróżnień, wieloletni pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Romuald Twardowski urodził się w 1930 r. w Wilnie, spędził tam dzieciństwo i młodość. Tam też nabył umiejętności gry na skrzypcach, fortepianie i organach. W latach 1952-1957 studiował w litewskim konserwatorium muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu, przeniósł się do Polski, gdzie podjął studia w Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie kompozycji prof. Bolesława Woytowicza. Następnie odbył studia podyplomowe w Paryżu, u Nadii Boulanger, w zakresie chorału gregoriańskiego i polifonii średniowiecznej. Od 1972 do 2010 roku pełnił obowiązki profesora kompozycji warszawskiej Akademii Muzycznej.

W ciągu długich lat pracy artystycznej Twardowski osiągał liczne sukcesy w polskich i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, a także otrzymał wiele odznaczeń. Jego twórczość zadziwia różnorodnością gatunków muzycznych. Obejmuje utwory instrumentalne (solowe, kameralne i orkiestrowe) i dzieła sceniczne, w tym wysoko cenioną operę “Maria Stuart”.

Bardzo ważną dziedziną twórczości kompozytora jest muzyka przeznaczona na różne zespoły chóralne – wokalno-instrumentalna i a cappella. Bogato reprezentowany jest nurt muzyki sakralnej: kościelnej i cerkiewnej.

Język muzyczny Romualda Twardowskiego zawiera elementy XX-wiecznych technik kompozytorskich i odwołania do muzyki dawnych epok. Mimo dość specyficznego charakteru takiej muzyki, artysta stara się, szczególnie w twórczości religijnej, aby była ona zrozumiała i dobrze przyjęta przez przeciętnego melomana.

Warto też wspomnieć o utworach przeznaczonych dla młodzieży, głównie dla uczniów szkół muzycznych, które autor uważa za bardzo ważne i potrzebne. Zdaniem kompozytora “Artysta tworzący dla dzieci sam winien mieć duszę dziecka – musi umieć zachwycać się, zdumiewać i wzbudzać w sobie najprzeróżniejsze uczucia”.

24 października 2020 r. 90-letni Romuald Twardowski, za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Takiego Patrona właśnie wybraliśmy dla naszej szkoły.

Uroczystość, związana z oficjalnym nadaniem szkole imienia Romualda Twardowskiego, odbędzie się wiosną 2021 roku.

Aby poznać bliżej naszego Patrona, zapraszamy do obejrzenia cyklu gawęd, które nagrał dla PWM Edition, w roku swoich 90. urodzin:

Gawędy Romualda Twardowskiego

Więcej informacji o Romualdzie Twardowskim i jego twórczości znajdziemy na stronie:

www.twardowski-kompozytor.com.pl


Czytaj dalej Romuald Twardowski Patronem MSM I st. w Gostyninie

Akcja fotograficzna – finał

Nauczanie na odległość spowodowało, że przenieśliśmy się do innej – wirtualnej – rzeczywistości.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zgodzili się pokazać, jak ćwiczą w domowych warunkach.

Czytaj dalej Akcja fotograficzna – finał

“Dni Otwarte” za nami!

4 i 5 czerwca, w godzinach popołudniowych, otworzyliśmy nasze drzwi dla kandydatów na uczniów naszej Szkoły i ich rodziców.

Czytaj dalej “Dni Otwarte” za nami!

“Poznajemy instrumenty muzyczne” – audycje dla dzieci

W ramach współpracy Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie z lokalnymi przedszkolami i szkołami podstawowymi, wiosną b.r. nauczyciele naszej szkoły prowadzili dla najmłodszych uczniów audycje o instrumentach muzycznych. W Sali Koncertowej gościliśmy sześciolatki z gostynińskich przedszkoli oraz uczniów klas 0-III SP nr 1, SP nr 3 i SP nr 5.

Czytaj dalej “Poznajemy instrumenty muzyczne” – audycje dla dzieci

Odwiedziły nas przedszkolaki

12 marca odwiedziły nas przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

Dzieci przyszły, żeby zobaczyć jak wygląda szkoła muzyczna i na jakich instrumentach uczymy grać naszych uczniów.

Czytaj dalej Odwiedziły nas przedszkolaki