Funkcjonowanie szkoły od 2 listopada

Komunikat Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I st.w Gostyninie w sprawie funkcjonowania szkoły od 2 listopada 2020 r.:

Powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, paragraf 2b ustęp 4 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć), bardzo proszę nauczycieli prowadzących zajęcia artystyczne w formie indywidualnej lekcji, tj. instrument główny, akompaniament oraz fortepian dodatkowy, aby wspólnie z rodzicami poszczególnych uczniów podjęli decyzję dotyczącą formy prowadzenia tych zajęć.
Zajęcia mogą zatem być prowadzone stacjonarnie w szkole, jeśli nauczyciel i rodzice podejmą taką decyzję.
W tym wypadku rodzice mają obowiązek przysyłania na zajęcia dzieci zdrowe.
Nauczyciele przychodzący na zajęcia również muszą być zdrowi.
Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do poinformowania wszystkich rodziców swoich uczniów o zaistniałej możliwości.
Bardzo proszę o przesłanie do mnie informacji o formie realizowania zajęć.
Wszystkie pozostałe zajęcia szkolne będą prowadzone zdalnie.

Andrzej Sitek


Czytaj dalejFunkcjonowanie szkoły od 2 listopada
Organizacja nauczania od 19 października i podział klas na grupy
dsfsfsdfsfdsfsdfas

Organizacja nauczania od 19 października i podział klas na grupy

Komunikat Dyrektora MSM I st. w Gostyninie:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 października 2020 r. Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie będzie funkcjonować w następujący sposób:

  • zajęcia indywidualne z gry na instrumencie będą realizowane w szkole;
  • zajęcia grupowe z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych będą realizowane w systemie hybrydowym: klasy zostaną podzielone na grupy, które będą odbywać zajęcia stacjonarne i zdalne na zmianę, w cyklu tygodniowym;
  • zajęcia chóru i orkiestry smyczkowej będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedstawiamy podział klas na grupy w systemie hybrydowym:

klasa I cykl 6-letni i kl. I cykl 4-letni

klasa IIA, IIB cykl 6-letni

klasa III cykl 6-letni

klasa IVA, IVB cykl 6-letni i klasa II cykl 4-letni

klasa V cykl 6-letni i klasa III cykl 4-letni

klasa VIA, VIB cykl 6-letni i klasa IV cykl 4-letni

Czytaj dalejOrganizacja nauczania od 19 października i podział klas na grupy

Międzynarodowy Dzień Muzyki

1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Z tej okazji życzymy:

Twórcom – nieustającej weny.

Odtwórcom – czystego umysły i sprawnego aparatu wykonawczego.

Słuchaczom – przyjemności i spokoju.

Wszystkim – cudownych przeżyć, emocji i pięknych chwil z muzyką w tle.

Czytaj dalejMiędzynarodowy Dzień Muzyki

Drodzy Uczniowie!

Kończymy dziś ten nietypowy rok szkolny, który na pewno wszyscy długo będziemy pamiętać.

Staraliśmy się jak najlepiej sprostać wymaganiom, jakie narzuciła nam sytuacja i nietypowe warunki nauczania.

Czytaj dalejDrodzy Uczniowie!

Kochane dzieci!

Przyjmijcie z okazji Waszego Święta nietypowy, wyjątkowy prezent, jako dowód na to, że muzycy mogą być wszechstronni i kreatywni – czego Wam, oczywiście, serdecznie życzymy!

Czytaj dalejKochane dzieci!