Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie funkcjonowania placówki w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych jednostek systemu oświaty w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Zachowane jednak zostało rozwiązanie (ujęte w par. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia), zgodnie z którym, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ma prawo ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

W załączeniu – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, wyrażające zgodę na naukę stacjonarną dziecka (dotyczy głównego instrumentu i akompaniamentu).

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie im. Romualda Twardowskiego
dr Andrzej Sitek.

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora Szkoły w sprawie funkcjonowania placówki w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna

15 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.
Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Przypominamy, że 7 stycznia (piątek) jest w naszej szkole (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


Czytaj dalejOd 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna
Dr Andrzej Sitek
Faceless view of businesspeople clapping on business meeting while sitting at table

Dr Andrzej Sitek

Z dumą informujemy, że 16 listopada 2021 r, na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego, dyrektor naszej szkoły – mgr Andrzej Sitek uzyskał stopień DOKTORA SZTUKI (w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne).

Tytuł został nadany uchwałą Rady Dziedziny Sztuki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy!


Czytaj dalejDr Andrzej Sitek

Informacja dla uczestników konkursu plastycznego

Informacja dla uczestników konkursu plastycznego “Wrażenia i obrazy w twórczości Romualda Twardowskiego”, którego organizatorem jest nasza szkoła:

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za dostarczone prace. Informujemy jednocześnie, że z przyczyn obiektywnych, rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyników zostanie przesunięte w czasie. O terminie publikacji wyników powiadomimy tak szybko, jak to będzie możliwe.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.Czytaj dalejInformacja dla uczestników konkursu plastycznego

Dzień Edukacji Narodowej

trzy ciasteczka z lukrem i posypką w formie nutek

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym szkoły życzymy pogodnego, słonecznego Święta.

Bardzo dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za wspaniałe, muzyczne słodkości. Tym bardziej je doceniamy, że zostały przygotowane własnoręcznie.
Jak widać – zdolności muzyczne bardzo często łączą się ze zdolnościami w innych dziedzinach 🙂


Czytaj dalejDzień Edukacji Narodowej

Informacje dotyczące organizacji zajęć teoretycznych w nowym roku szkolnym

Plany zajęć teoretycznych, harmonogramy dyżurów i spotkań nauczycieli teorii z rodzicami uczniów:

Przydział uczniów do nauczycieli

Lista uczniów klasy I cyklu 6-letniego

Lista uczniów klasy I cyklu 4-letniego

Podział klasy V cyklu 6-letniego na grupy

Plan zajęć teoretycznych – p. Małgorzata Kwiatkowska (poprawiony 15.09.2021)

Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami – p. Małgorzata Kwiatkowska

Plan zajęć teoretycznych – p. Katarzyna Lisicka (poprawiony 6.09.2021)

Podział klasy I cyklu 6-letniego na grupy

Harmonogram spotkań z rodzicami – p. Katarzyna Lisicka

Plan zajęć teoretycznych – p. Mikołaj Burakowski (poprawiony 15.09.2021)

Spotkanie w sprawie zajęć chóru z p. Katarzyną Lisicką odbędzie się we wtorek 7 września o godz. 17:30 w sali koncertowej.


Czytaj dalejInformacje dotyczące organizacji zajęć teoretycznych w nowym roku szkolnym

Zaczynamy nowy rok szkolny

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godz. 18:00.
Uczniowie klasy pierwszej cyklu 4-letniego i 6-letniego spotkają się w sali koncertowej.
Uczniowie starsi proszeni są o skontaktowanie się z nauczycielami indywidualnie.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego będą się odbywały konsultacje, w celu uzgodnienia planu zajęć indywidualnych i zbiorowych. Terminy dyżurów nauczycieli podane będą na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Czytaj dalejZaczynamy nowy rok szkolny

Pojutrze koniec roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w piątek, 25 czerwca.

Uczniowie klas I-V cyklu 6-letniego i klas I-III cyklu 4-letniego odbiorą swoje świadectwa w wyznaczonych godzinach. W tym celu powinni wcześniej skonsultować się z nauczycielem swojego instrumentu głównego.

Uczniowie klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego spotkają się na specjalnej uroczystości, która odbędzie się w sali koncertowej 25 czerwca o godz. 18:30. Wtedy otrzymają swoje świadectwa ukończenia szkoły.


Czytaj dalejPojutrze koniec roku szkolnego