Miejska Szkoła
Muzyczna I stopnia

im. Romualda Twardowskiego

w Gostyninie

Zapraszamy kandydatów do szkoły na przesłuchania wstępne

18 czerwca (wtorek), godz. 16:30

plakat rekrutacyjny