Miejska Szkoła
Muzyczna I stopnia

im. Romualda Twardowskiego

w Gostyninie

Komunikat (10.06.2021)

Informujemy, że od 10 czerwca 2021 r. oficjalna nazwa naszej szkoły brzmi:  Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie

Akcja fotograficzna – finał

Nauczanie na odległość spowodowało, że przenieśliśmy się do innej – wirtualnej – rzeczywistości. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zgodzili się pokazać, jak ćwiczą w domowych warunkach.

Czytaj dalej »

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca 2020 r. nauka w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej »