Ślubowanie klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy na uroczystość symbolicznego przyjęcia uczniów pierwszych klas do grona naszej szkolnej społeczności.
Z tej okazji odbędzie się koncert, w którym wezmą udział pierwszoklasiści i ich starsi koledzy.
Zapraszamy do sali koncertowej w czwartek, 26 października, na godz. 17:00.

U.L.