I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.

Regulamin Konkursu