Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie funkcjonowania placówki w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

  • Post author:
  • Post published:27 stycznia 2022
  • Post category:Informacje

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych jednostek systemu oświaty w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Zachowane jednak zostało rozwiązanie (ujęte w par. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia), zgodnie z którym, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ma prawo ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

W załączeniu – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, wyrażające zgodę na naukę stacjonarną dziecka (dotyczy głównego instrumentu i akompaniamentu).

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie im. Romualda Twardowskiego
dr Andrzej Sitek.