Organizacja nauczania od 19 października i podział klas na grupy

  • Post author:
  • Post published:19 października 2020
  • Post category:Informacje

Komunikat Dyrektora MSM I st. w Gostyninie:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 października 2020 r. Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie będzie funkcjonować w następujący sposób:

  • zajęcia indywidualne z gry na instrumencie będą realizowane w szkole;
  • zajęcia grupowe z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych będą realizowane w systemie hybrydowym: klasy zostaną podzielone na grupy, które będą odbywać zajęcia stacjonarne i zdalne na zmianę, w cyklu tygodniowym;
  • zajęcia chóru i orkiestry smyczkowej będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedstawiamy podział klas na grupy w systemie hybrydowym:

klasa I cykl 6-letni i kl. I cykl 4-letni

klasa IIA, IIB cykl 6-letni

klasa III cykl 6-letni

klasa IVA, IVB cykl 6-letni i klasa II cykl 4-letni

klasa V cykl 6-letni i klasa III cykl 4-letni

klasa VIA, VIB cykl 6-letni i klasa IV cykl 4-letni