Koncert uczniów kończących szkołę

  • Post author:
  • Post published:23 czerwca 2023
  • Post category:Koncerty

W przededniu uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023, w sali koncertowej odbył się koncert, w którym wzięli udział uczniowie klasy VI cyklu 6-letniego i klasy IV cyklu 4-letniego. To ostatni szkolny koncert wykonany w takim składzie.
Wystąpili:
Barbara Zajączkowska – flet (pedagog: Renata Błaszczyńska)
Aleksandra Gaza – fortepian (pedagog: Paweł Górczyński)
Amelia Woźniacka – klarnet (pedagog: Klaudia Kowalewska-Bukowska)
Agata Sobiecka – fortepian (pedagog: Grażyna Sukiennik)
Zuzanna Gęsiarz – flet (pedagog: Renata Błaszczyńska)
Michał Sulma – waltornia (pedagog: Andrzej Sumliński)
Amelia Rogala – gitara (pedagog: Eugeniusz Zaremba)
Agata Oniśk – fagot (pedagog: Marzena Łukaszewska)
Julia Woźniacka – skrzypce (pedagog: Piotr Markowski)
Anna Zgierska – akordeon (pedagog: Marcin Kalinowski, Gabriel Balukiewicz)
Akompaniowali: p. Maciej Milczarek i p. Paweł Górczyński.
Po koncercie, dyrektor szkoły, p. Andrzej Sitek, otrzymał podziękowania od uczniów. Zabierając głos, pogratulował uczniom – wyników, rodzicom uczniów – cierpliwości i wytrwałości, nauczycielom – wspaniałych efektów pracy. Poprosił też, aby uczniowie kończący szkołę nie zapominali o muzyce.
Podziękowania od p. Katarzyny Lisickiej, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, otrzymała Zuzanna Gęsiarz, uczennica aktywnie działająca w SU, oraz mama Zuzi, p. Teresa Gęsiarz, która w ciągu sześciu lat nauki córki w szkole, okazywała bardzo dużą pomoc przy organizacji imprez, świąt i wydarzeń szkolnych.
Prowadząca koncert, p. Małgorzata Kwiatkowska, przedstawiła osiągnięcia uczniów w konkursach oraz wyróżniła Amelię Woźniacką dyplomem za najlepsze wyniki z kształcenia słuchu.
Po rozdaniu przez dyrektora szkoły pamiątkowych dyplomów ukończenia szkoły, uczniowie razem z nauczycielami ustawili się do ostatniej, wspólnej, szkolnej fotografii.

Tekst, fot. U. Lasota