Tomasz Piątek

Urodził się w Łęczycy.

Szkołę muzyczną I i II stopnia ukończył w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Kutnie, w klasie klarnetu.

Kolejny etap edukacji ukończył na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w 2020 roku. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela klarnetu w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Jako kameralista brał udział w licznych konkursach i koncertach m.in.: „Musica Moderna” zorganizowanym przez Katedrę Kompozycji w Łodzi, „Koncercie Monograficznym w Filharmonii Łódzkiej”, „I Lubelskim Konkursie Dętych Zespołów Kameralnych 2016”, „XI Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej”, „VII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym” (I miejsce w grupie IV), „XII Festiwalu Klarnetowym pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” (I miejsce w kategorii IV), „XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych – Jawor 2019” i wielu innych.

Doskonalił się na kursach instrumentalnych u wybitnych klarnecistów: prof. Hermann Stefansson, prof. Antonio Fraioli, prof. Antonio Saiote, Giovanni Punzi, a także na kursach: „Ventus Optimus 2016”, „Łódzkie Forum Klarnetowo-Fagotowe”, „Regionalne Warsztaty Klarnetowe o tematyce pracy nad aparatem gry, kształtowaniem dźwięku, różnorodnością artykulacji oraz świadomością przebiegu frazy melodycznej”.

Od 2020 roku jest nauczycielem klarnetu w Szkole Muzycznej I stopnia w Uniejowie z siedzibą w Poddębicach, a także MSM I stopnia w Gostyninie.