Marzena Łukaszewska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie fagotu profesora Grzegorza Dąbrowskiego.

W latach 2007-2009 współpracowała z kameralnymi zespołami akademickimi: Kwintetem dętym i Trio stroikowym. Podczas studiów współpracowała jako II fagocistka z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, oraz Elbląską Orkiestrą Kameralną. We współpracy z tymi zespołami miała okazję wykonywać repertuar symfoniczny pod batutą wybitnych dyrygentów, jak: Zygmunt Rychert, Krzesimir Dębski i Radzimir Dębski.

Występowała na licznych koncertach z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną, m.in. w Filharmonii Pomorskiej i Opera Nova w Bydgoszczy. Przez cały okres pracy zawodowej współpracowała również jako kameralista Trio stroikowego.

Ukończenie dodatkowego kierunku – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z muzyką – dało jej możliwość pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od początku swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych podejmowanych przez zatrudniające ją placówki.

Odbyła liczne kursy i szkolenia, z których szczególnie ważne było Seminarium regionalne i warsztaty metodyczne dla nauczycieli instrumentalistów „Pasja, wyobraźnia i magia dźwięku”, oraz „Współpraca nauczyciela i ucznia w pracy nad utworem” prowadzone przez prof. dr hab. Piotra Sutta (Konin 2019).

Jej uczniowie brali udział w wielu koncertach solowych i zespołowych organizowanych przez szkoły muzyczne, szkoły ogólnokształcące i instytucje kultury. Zdobywali czołowe miejsca w szkolnych konkursach instrumentalnych: m. in. w Konkursach Etiud, konkursach „Zostań Mistrzem Gam”, a także brali udział w konkursach i przesłuchaniach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim: m. in. w Bydgoskim Festiwalu Fagotowym oraz kilkakrotnie w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej.

Muzyka od zawsze była dla niej główną dziedziną zainteresowań, a praca w zawodzie nauczyciela stała się okazją do dzielenia się tym zainteresowaniem z młodymi ludźmi, dając możliwość wprowadzania ich w świat muzyki i odkrywania przed nimi jej piękna i tajemnic.

Od 2011 roku prowadzi klasę fagotu w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.