Informacje dotyczące organizacji zajęć teoretycznych w nowym roku szkolnym

  • Post author:
  • Post published:2 września 2021
  • Post category:Informacje

Plany zajęć teoretycznych, harmonogramy dyżurów i spotkań nauczycieli teorii z rodzicami uczniów:

Przydział uczniów do nauczycieli

Lista uczniów klasy I cyklu 6-letniego

Lista uczniów klasy I cyklu 4-letniego

Podział klasy V cyklu 6-letniego na grupy

Plan zajęć teoretycznych – p. Małgorzata Kwiatkowska (poprawiony 15.09.2021)

Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami – p. Małgorzata Kwiatkowska

Plan zajęć teoretycznych – p. Katarzyna Lisicka (poprawiony 6.09.2021)

Podział klasy I cyklu 6-letniego na grupy

Harmonogram spotkań z rodzicami – p. Katarzyna Lisicka

Plan zajęć teoretycznych – p. Mikołaj Burakowski (poprawiony 15.09.2021)

Spotkanie w sprawie zajęć chóru z p. Katarzyną Lisicką odbędzie się we wtorek 7 września o godz. 17:30 w sali koncertowej.