Piotr Markowski

Urodził się w 1959 r. we Wrocławiu. Ojciec – zawodowy skrzypek – grał we Wrocławskiej Filharmonii i Operetce, matka była nauczycielką wychowania fizycznego.
Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu, w klasie p. Krystyny Kopeczek, a po ośmiu latach u p. Leona Szarzyńskiego. Szkołę zakończył z oceną bardzo dobrą i został wyróżniony, grając solowy koncert skrzypcowy A. Chaczaturiana z orkiestrą symfoniczną.
W roku 1978 rozpoczął studia muzyczne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Sankt Petersburgu, w klasie profesora Jakowa Riabinkowa. Po zakończeniu studiów zdał egzamin-przesłuchanie do Warszawskiej Orkiestry Kameralnej, pod dyrekcją Marka Sewena, z którą występował w sekcji pierwszych skrzypiec. W roku 1986 zdał kolejny egzamin-przesłuchanie i rozpoczął pracę w Filharmonii Warszawskiej. Trzy lata później wyjechał do Niemiec, gdzie do 1994 roku grał w Orkiestrze Symfonicznej w Hilchenbach, na stanowisku zastępcy koncertmistrza II skrzypiec. Po powrocie do Polski i kolejnym przesłuchaniu, ponownie został zatrudniony w Filharmonii Warszawskiej.
W roku 1999 zdał egzamin-przesłuchanie do orkiestry Sinfonia Varsovia, z którą odbył szereg tournee po Europie. W latach 2003 – 2007 był członkiem zespołu kameralnego Camerata Vistula pod kierownictwem prof. Andrzeja Wróbla.
W roku 2007 związał się zawodowo z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego, z którą występuje do dziś, jako zastępca II koncertmistrza.
W tym samym roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, a od 2017 również w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie. Dwie jego uczennice zostały wyróżnione publicznym koncertem z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.
W latach 2008-2013 był członkiem orkiestry Filharmonii Dowcipu pod kierownictwem Waldemara Malickiego i Jacka Kęcika, z którą nagrał szereg programów telewizyjnych i odbył wiele koncertów w kraju i za granicą.
Rodzinne tradycje muzyczne kontynuuje syn – Marcel Markowski, który w wieku 23 lat zdał egzamin – przesłuchanie do orkiestry Sinfonia Varsovia na stanowisko koncertmistrza grupy wiolonczel.