Paweł Górczyński

Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów prof. Piotra Grajtera oraz prof. dr hab Radosława Marca.
Swoje umiejętności w zakresie gry solowej doskonalił także na kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych artystów, takich jak: Bruno Oberhammer (Bregenz), Olivier Latry (Paryż) oraz Martin Sander (Detmold).
Uczestniczył również w wielu kursach z zakresu kameralistyki, na których pracował pod kierunkiem, m.in.: prof. Marka Toporowskiego, prof. Krystyny Makowskiej – Ławrynowicz, prof. Joanny Czapińskiej.
Jako solista aktywnie bierze udział w wielu krajowych koncertach oraz festiwalach muzycznych.
Poza recitalami wielokrotnie miał również przyjemność wykonywać muzykę kameralną i symfoniczną (m.in. z zespołem Canzona Brass Quintet oraz Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego).
Ważne miejsce w jego życiu zawodowym zajmuje sfera dydaktyczna.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich zatrudniony był w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku oraz współpracował ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Od 2016 roku jest nauczycielem dyplomowanym.
Aktualnie pracuje w trzech placówkach szkolnictwa artystycznego:
– Miejskiej Szkole Muzycznej I st. w Gostyninie
– Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku
– Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku.
W gronie jego uczniów oraz absolwentów znajdują się laureaci ogólnopolskich konkursów i festiwali muzycznych. Niektórzy z nich kontynuują naukę na wyższych uczelniach muzycznych.
Również, jako pianista – akompaniator odnosi sukcesy podczas występów konkursowych, o czym świadczą dyplomy za wyróżniający akompaniament. Kilkakrotnie pełnił także funkcję akompaniatora dyżurnego podczas warsztatów, konkursów i festiwali muzycznych.
Za swoje osiągnięcia artystyczno – dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany (m.in. przez: Prezydenta Miasta Płocka, Burmistrza Miasta Gostynina, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz dyrektorów szkół muzycznych, w których jest zatrudniony).
W latach 2005-2020 współpracował także z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Płocku. Przez cały ten okres prowadził tam zajęcia zarówno praktyczne (organy, nauka akompaniamentu), jak i teoretyczne (harmonia, organoznawstwo).
Ponadto jest członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej oraz Komisji ds. budowy i remontów organów.
Od 2010 roku w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie prowadzi zajęcia Fortepianu dodatkowego oraz Akompaniamentu, realizując partie fortepianu podczas koncertów szkolnych, konkursów oraz festiwali muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.