Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna

  • Post author:
  • Post published:20 grudnia 2021
  • Post category:Informacje

15 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.
Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Przypominamy, że 7 stycznia (piątek) jest w naszej szkole (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.