Trochę bliżej o… szkolnictwie muzycznym w Polsce

Szkoły muzyczne I i II stopnia należą do systemu edukacji artystycznej, który stwarza uzdolnionym dzieciom i młodzieży możliwość indywidualnego, nieodpłatnego kształcenia, niezależnie od edukacji ogólnokształcącej.

Organem prowadzącym szkoły muzyczne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje podrzędne: Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN, Centrum Edukacji Artystycznej oraz jednostki samorządu terytorialnego. System opiera się na trzystopniowym modelu kształcenia, obejmującym szkołę podstawową (I stopnia), średnią (II stopnia) oraz wyższą (uczelnia muzyczna – daw. konserwatorium lub wyższa szkoła muzyczna, obecnie akademia muzyczna lub uniwersytet muzyczny).

Zadaniem szkoły muzycznej jest nie tylko przygotowanie uzdolnionych muzycznie dzieci do podjęcia dalszego kształcenia, ale także pełnienie roli instytucji kulturotwórczej w swoim regionie – organizowanie koncertów, audycji, festiwali i konkursów. W przeciwieństwie do prywatnych szkół muzycznych i ognisk, zajęcia muszą być prowadzone przez pedagogów z wykształceniem wyższym, absolwentów akademii muzycznych.

Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych zajęć z pedagogiem, na zasadzie mistrz-uczeń. Lekcje gry odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczeń uczęszcza także na grupowe zajęcia teoretyczne: rytmikę i kształcenie słuchu (klasy młodsze) oraz audycje muzyczne i kształcenie słuchu (klasy starsze). Ponadto uczeń może grać w zespole kameralnym, w orkiestrze lub śpiewać w chórze.

Szkołę I stopnia można realizować w 6-letnim (dziecięcym) lub 4-letnim (młodzieżowym) cyklu kształcenia. Przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia. Podstawą przyjęcia jest zwykle test praktyczny sprawdzający uzdolnienia muzyczne, warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie.

Podczas nauki w szkole muzycznej uczniowie mogą brać udział w konkursach i koncertach. W każdym semestrze organizowane są dla publiczności klasowe koncerty instrumentalne, zwane popisami. Młodzi muzycy prezentują wówczas nabyte umiejętności, ćwicząc jednocześnie obycie ze sceną, walkę z tremą i odporność na stres.

Absolwenci szkoły muzycznej I stopnia mają otwartą drogę do kontynuowania muzycznej przygody na kolejnych etapach kształcenia muzycznego, co w wielu wypadkach staje się sposobem na życie.

Zapraszamy na nasze Dni Otwarte (zwykle odbywają się wiosną) oraz na koncerty i popisy w wykonaniu naszych uczniów. Wstęp jest wolny, a informacje o terminach podawane są na bieżąco na szkolnych tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.