Mariusz Hejnicki

Naukę gry rozpoczął w wieku 6 lat. Szkołę muzyczną I stopnia ukończył w dwóch specjalnościach instrumentalnych – fortepian i klarnet. Kontynuował naukę w Szkole Muzycznej II stopnia, po czym rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na wydziale wychowania muzycznego.

W trakcie pracy w szkołach muzycznych, gdzie uczył kształcenia słuchu i klarnetu, rozpoczął kolejne studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, na wydziale instrumentalnym, na kierunku klarnet. Uzyskał także kwalifikacje do nauczania gry na saksofonie, co poszerzyło zakres jego oferty dydaktycznej.

Jego uczniowie są laureatami licznych konkursów instrumentalnych, a niektórzy – z czego jest bardzo dumny – są absolwentami Akademii Muzycznych.

Jako aktywny muzyk współpracował i nadal współpracuje z instytucjami kultury w różnych częściach kraju, występując podczas organizowanych przez nie koncertów, obok znanych instrumentalistów i wokalistów. Szczególnie ceni sobie współpracę z teatrem Baj Pomorski w Toruniu.

Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach doskonalących warsztat wykonawczy i pedagogiczny.

W 2012 roku uzyskał stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

W Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie prowadzi klasę saksofonu.