Katarzyna Lisicka

Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w klasie waltorni Pana Andrzeja Sumlińskiego.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Pedagogicznym, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna oraz Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, w specjalności: Dyrygentura Orkiestr Dętych i Edukacja Muzyczna.
Podczas studiów rozwijała swoje umiejętności w zakresie gry na waltorni, a także w specjalności dyrygowanie na licznych kursach i warsztatach. Od zakończenia studiów do chwili obecnej ciągle podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc aktywnie w konferencjach oraz warsztatach metodycznych, doskonalących wiedzę i umiejętności, m.in. z zakresu metodyki prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia, metody Carla Orffa oraz w warsztatach dla chórmistrzów, prowadzonych przez autorytety w tej dziedzinie.
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliła się z nauczycielami powiatu płockiego, szkoląc ich z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych metodą Stormsa oraz z zakresu metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających. Prowadziła też Warsztaty Orkiestrowe i Chóralne oraz była Prelegentem podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych w Radomiu, w 2020 r.
Od 2008 roku jest nauczycielem w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie. Początkowo prowadziła zajęcia kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych i zespołu wokalnego. Obecnie jest nauczycielem kształcenia słuchu, rytmiki, prowadzi zespół instrumentalny oraz chór dziecięcy, z którym odnosi sukcesy.
Jej uczniowie byli laureatami regionalnych i ogólnopolskich konkursów, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Życiu i twórczości Grażyny Bacewicz w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu (2009), Festiwalu Chórów Avi Cantores w Gostyninie (2019), konkursów wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza. Prowadzony przez nią zespół wokalny otrzymał wyróżnienie podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w 2008 roku.
Od 2008 roku pełni funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, angażując się w życie społeczne szkoły.
Od 2019 roku jest nauczycielem mianowanym. Od tego też roku pracuje jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie i prowadzi zajęcia rytmiki w Punkcie Przedszkolnym tejże szkoły.
Pracę pedagogiczną realizowała także prowadząc przez kilka lat zajęcia rytmiczne z dziećmi w wieku przedszkolnym w Gostyninie, Płocku i Baruchowie.
W 2014 r. założyła, i do chwili obecnej prowadzi, Gminną Orkiestrę Dętą Foxodeon Gminy Gostynin, działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.
Jest lokalnym animatorem kultury, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i gminy. Bierze udział w licznych uroczystościach, imprezach, przedsięwzięciach i koncertach (w tym wielu charytatywnych), prezentując zespoły, które prowadzi. Uczestniczy w pracach jury konkursów muzycznych organizowanych przez regionalne instytucje kultury. Pisze aranżacje oraz transkrypcje utworów na chór, zespół instrumentalny i orkiestrę.
Od marca 2020 roku jest dyrygentem Chóru Vox Cordis Gminy Gostynin.
Lubi zaszczepiać muzykę w sercach dzieci i młodzieży, odkrywać talenty i motywować uczniów do dalszego rozwoju muzycznego.