Katarzyna Anna Herbich

Urodziła się i wychowała w Zduńskiej Woli, tam też ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno- fizycznym, a także Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie fletu poprzecznego pod opieką Anny Węglarskiej.

Liceum wyposażyło ją w gruntowną wiedzę encyklopedyczną, a nade wszystko w trwałe i wierne po dzień dzisiejszy przyjaźnie.

Szkoła muzyczna zapewniła jej szeroką wiedzę w zakresie Sztuki Muzycznej, dostarczyła wrażeń i doświadczeń estradowych .

Doskonaliła się na kursach fletowych prowadzonych przez wybitnych flecistów: prof. M. Nastasi, prof. J. Balinta, prof. J. Mrozika, prof. B. Świątek-Żelazny, C. Traczewskiego, U. Janik.

Nadal korzysta z tej formy doskonalenia się i poszerzania wiedzy, choć już jako nauczyciel.

Swoje umiejętności prezentowała na wielu konkursach, dzięki czemu jest laureatem III miejsca XXIX Konkursu Młodego Muzyka w Szczecinku (2000), laureatem III miejsca w V Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych w Sanoku (2002) (w kategorii duet Flet – Akordeon), laureatem IV miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań CEA (2004), a także zwycięzcą w II Piotrkowskich Spotkaniach Fletowych (2004). Na swoim koncie ma również kilka wyróżnień.

W latach 2004-2009 studiowała na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie prof. A. Wierzbińskiego i prof. U. Janik.

Od 2009 roku jest pedagogiem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie, a także w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Współpracowała z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, a także Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Jej zamiłowanie do języka polskiego zaowocowało studiami w zakresie logopedii medialnej.