Funkcjonowanie szkoły od 2 listopada

  • Post author:
  • Post published:30 października 2020
  • Post category:Informacje

Komunikat Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I st.w Gostyninie w sprawie funkcjonowania szkoły od 2 listopada 2020 r.:

Powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, paragraf 2b ustęp 4 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć), bardzo proszę nauczycieli prowadzących zajęcia artystyczne w formie indywidualnej lekcji, tj. instrument główny, akompaniament oraz fortepian dodatkowy, aby wspólnie z rodzicami poszczególnych uczniów podjęli decyzję dotyczącą formy prowadzenia tych zajęć.
Zajęcia mogą zatem być prowadzone stacjonarnie w szkole, jeśli nauczyciel i rodzice podejmą taką decyzję.
W tym wypadku rodzice mają obowiązek przysyłania na zajęcia dzieci zdrowe.
Nauczyciele przychodzący na zajęcia również muszą być zdrowi.
Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do poinformowania wszystkich rodziców swoich uczniów o zaistniałej możliwości.
Bardzo proszę o przesłanie do mnie informacji o formie realizowania zajęć.
Wszystkie pozostałe zajęcia szkolne będą prowadzone zdalnie.

Andrzej Sitek