Andrzej Tomaszewski

Od dzieciństwa do chwili obecnej związany jest z Państwową Szkołą Muzyczną w Kutnie. Rozpoczął tam swoją edukację muzyczną w klasie skrzypiec, w szkole I stopnia, a następnie, po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w szkole II stopnia.
W latach 1971-1975 odbył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, uzyskując tytuł magistra. W roku 2001 ukończył także Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Oświatą w Akademii Muzycznej w Łodzi.
Pracę Pedagogiczną w PSM I i II stopnia w Kutnie rozpoczął z dniem 1 września 1975 r. Pracował również w innych placówkach – m.in. w Szkole Muzycznej w Kole, w Łęczycy i w Gostyninie.
W ciągu ponad 45-letniej pracy pedagogicznej przeszedł wszystkie szczeble awansu pedagogicznego, uzyskując w 2003 roku stopień nauczyciela dyplomowanego. Długoletnie doświadczenie pozwoliło mu osiągnąć wiele sukcesów dydaktycznych. Wiedza i umiejętności, które przekazywał swoim uczniom, umożliwiła wielu z nich kontynuowanie nauki w szkołach II stopnia i akademiach muzycznych.
W kutnowskiej szkole muzycznej pełnił funkcję wicedyrektora (1990-1994), a następnie, przez dziesięć lat (1994-2004) – dyrektora tej placówki.
Jako dyrektor, w dużym stopniu przyczynił się do jej rozwoju, nie tylko w zakresie poprawy infrastruktury (remonty i modernizacja budynków szkolnych), czy zdobywania środków pozabudżetowych od licznych sponsorów, ale też utrzymania wysokiego poziomu artystycznego solistów i zespołów szkolnych. Wyrazem tego były liczne koncerty uczniów w środowisku lokalnym i za granicą, m.in. w Holandii, USA, Belgii, Francji, Niemczech (V Internationales Stadtmusikfest w Bad Lausick, I-miejsce – orkiestra dęta – 2001) i Rosji.
Andrzej Tomaszewski, wraz z młodzieżą szkolną, brał udział w wielu akcjach charytatywnych, organizując np. koncerty na rzecz Hospicjum Kutnowskiego. Jego uczniowie występowali podczas licznych uroczystości państwowych i patriotycznych (np. w sanktuarium w Głogowcu k/Kutna z udziałem m.in. Prezydentów RP – L. Wałęsy i R. Kaczorowskiego).
Za swą działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród, m.in.:
– Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki UW w Płocku – 1987;
– Dyplom Prezydenta Miasta Kutna – 1995;
– Nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora CEA – 1996;
– Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej w Kutnie – 1988, 1990, 1991, 2006, 2010, 2011, 2012;
– Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie – 2016;
– Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za szczególny wkład pracy w rozwój Szkolnictwa Artystycznego – 2011.
W 2016 roku został odznaczony medalem – Zasłużony dla Kultury Polskiej.
W Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie uczy gry na skrzypcach i prowadzi zajęcia z orkiestrą smyczkową.