Andrzej Sitek – dyrektor szkoły

Urodził się w Mławie.
Szkołę podstawową i średnią ukończył w Gostyninie.
Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w klasie fortepianu.
Kolejnym etapem jego drogi muzycznej były studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku wychowanie muzyczne, które ukończył w 1991 roku. Jeszcze w trakcie studiów został zatrudniony w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w charakterze nauczyciela fortepianu uczniów szkoły I stopnia.
W latach 1996 – 1998 odbył studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku chórmistrzostwo. Uzyskane w ten sposób uprawnienia pozwoliły mu na podjęcie obowiązków nauczyciela chóru młodzieżowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku, a następnie chóru dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku.
W roku 2005 zaproponowano mu stanowisko dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Miasta Gostynina, zrzeszającego młodzież i ludzi dorosłych. Pełnił tę funkcję ponad 10 lat.
W roku 2008 z jego inicjatywy powstał Chór Dziecięcy ASBeek, w skład którego wchodzą uczniowie obu płockich szkół muzycznych. Chór ten ma na swoim koncie znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Najważniejsze z nich to:
– I miejsce w Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2014),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych (2016),
– Grand Prix i I miejsce dla Chóru i Zespołu Wokalnego w Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2018),
– Złote dyplomy na międzynarodowych festiwalach chóralnych: Toscania (2011, 2014), Barcelona (2013), Rzym (2018), Milazzo (2019).
Na potrzeby chóru i zespołu wokalnego tworzy własne aranżacje utworów, bazując na wieloletnim doświadczeniu jako chórmistrz i akompaniator. Praca z młodymi chórzystami zaowocowała nagraniem płyty z muzyką wielogłosową dawną i współczesną.
W 2010 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, wygrał konkurs na dyrektora tej placówki i funkcję tę sprawuje do dziś.
Za jego kadencji zainicjowany został w szkole cykliczny, instrumentalny konkurs muzyczny o zasięgu ogólnopolskim „Blacha dla najmłodszych” dla uczniów klas I-III cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego szkół muzycznych.
16 listopada 2021 r, na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego, uzyskał stopień doktora sztuki (w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne). Tytuł został nadany uchwałą Rady Dziedziny Sztuki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.