Andrzej Sitek – dyrektor szkoły

Urodził się w Mławie.

Szkołę podstawową i średnią ukończył w Gostyninie.

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w klasie fortepianu.

Kolejnym etapem jego drogi muzycznej były studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku wychowanie muzyczne, które ukończył w 1991 roku. Jeszcze w trakcie studiów został zatrudniony w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w charakterze nauczyciela fortepianu uczniów szkoły I stopnia.

W latach 1996 – 1998 odbył studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku chórmistrzostwo. Uzyskane w ten sposób uprawnienia pozwoliły mu na podjęcie obowiązków nauczyciela chóru młodzieżowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku, a następnie chóru dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku.

W roku 2005 zaproponowano mu stanowisko dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Miasta Gostynina, zrzeszającego młodzież i ludzi dorosłych. Pełnił tę funkcję ponad 10 lat.

W roku 2008 z jego inicjatywy powstał Chór Dziecięcy ASBeek, w skład którego wchodzą uczniowie obu płockich szkół muzycznych. Chór ten ma na swoim koncie znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Najważniejsze z nich to:
– I miejsce w Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2014),
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych (2016),
– Grand Prix i I miejsce dla Chóru i Zespołu Wokalnego w Konkursie Chóralnym Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2018),
– Złote dyplomy na międzynarodowych festiwalach chóralnych: Toscania (2011, 2014), Barcelona (2013), Rzym (2018), Milazzo (2019).

Na potrzeby chóru i zespołu wokalnego tworzy własne aranżacje utworów, bazując na wieloletnim doświadczeniu jako chórmistrz i akompaniator. Praca z młodymi chórzystami zaowocowała nagraniem płyty z muzyką wielogłosową dawną i współczesną.

W 2010 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, wygrał konkurs na dyrektora tej placówki i funkcję tę sprawuje do dziś.

Za jego kadencji zainicjowany został w szkole cykliczny, instrumentalny konkurs muzyczny o zasięgu ogólnopolskim „Blacha dla najmłodszych” dla uczniów klas I-III cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego szkół muzycznych.

W 2018 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura, na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.